Sjuksköterskans fyra röster, medicinska rösten, pedagogiska rösten, omvårdnadsrösten och maktrösten. För Tidningen Vårdfokus.