Visioner om ett nytt badhus, vattenlek – Ekerö kommun