Illustration till boken Kommunal nämndadministration.