Datasimulering av verkligheten. Metod för socionomstudenter? – Vision