Journalister sägs upp kommunikatörer anställs – Vision