Kemikalier, arbetsmiljörisk vid graviditet – CAMM, Stockholms läns landsting