Finns i havet–väggdekoration till ljudabsorbent på plats, Bredängsbadet.