Illustration till en av yogasagorna i Yoga med barn – Lava förlag