Lätt meditationsställning, ur Yoga med barn – Lava förlag