Tema poetisk kraft; Att göra poesin lustfylld – Tidningen Alfa