Välkommen till min hemsida! Finns i havet–väggdekoration till ljudabsorbent Bredängsbadet. Överst ett utsnitt av målningen och underst verket i sin helhet.