Alice, Leo och pärlorna, uppståndelsepärlan – Verbum