Aortaaneurysm, temaskrift om pulsåderbråck – Hjärt-Lungfonden