Källsorteras som wellpapp – SSSB, Stockholms studentbostäder