Källsorteras som elavfall – SSSB, Stockholms studentbostäder