Källsorteras som batteri – SSSB, Stockholms studentbostäder