Källsorteras som miljöfarligt avfall – SSSB, Stockholms studentbostäder