Arbetsmiljörisker vid graviditet – CAMM, Stockholms läns landsting